Quy hoạch chi tiết Thị trấn Thường Tín

Thị trấn Thường Tín từ trên cao

Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết Thị trấn Thường Tín đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 và Quyết định 4641/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 với tính chất là Khu trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thường Tín, đảm nhận vai trò đầu mối về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng của Thành phố cho vùng nông thôn huyện Thường Tín nói riêng và Khu vực phía Nam Thành phố hà Nội nói chung.

Quy mô Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Thị trấn Thường Tín diện tích khoảng 57,7ha, trong đó: gồm Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 3,2ha; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao và công viên cây xanh 9,7ha; Quy mô dân số 3.229 người.

Quy mô quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Khu K1, K3, K4 Thị trấn Thường Tín, gồm một phần địa giới hành chính Thị trấn Thường Tín và một phần địa giới xã Văn Bình, Văn Phú, Hà Hồi diện tích khoảng 79,18ha; Quy mô dân số 4.812 người.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến – Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh, Lễ công bố công khai và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thị trấn Thường Tín là sự kiện quan trọng, Đồ án quy hoạch là cơ sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng, phát triển Thị trấn Thường Tín, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển chung của huyện Thường Tín, nhằm mục đích cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy tại Chương trình số 01-Ctr/HU; Chương trình số 02-Ctr/HU và là động lực cho quá trình phát triển Thị trấn Thường Tín sớm lên văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị Thị trấn Thường Tín và xã Văn Bình, Văn Phú, Hà Hồi công bố công khai và tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thực hiện.

Theo trang: thuongtin.hanoi.gov.vn’


Dự án Him Lam Thường Tín

Cập nhật thông tin dự án

Nhận thông tin dự án

Dự án